Az Európai Közösség (EK) szociális előírásai.

Kire vonatkozik?

 1. minden olyan gépkocsivezető számára kötelező, akik a vezető ülésén kívül több mint 8 ülőhellyel ellátott járművet vezetnek akár eseti, akár menetrend szerinti forgalomban 50 km-es távolságon túl az Európai Unió bármely országában. (FIGYELEM: A munkáltató rendelkezhet úgy, hogy 50 km-es távolságon belül is alkalmazza a járatokon az 561/2006/EK rendelet előírásait!)
 2. minden olyan gépkocsivezető számára kötelező, akik közúti árúszállítást végeznek 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsival, vontatóval vagy járműszerelvénnyel.

Kire nem vonatkozik?

Nem vonatkoznak a szociális előírások az olyan járművek, járműszerelvények vezetőire, amelyek nem végeznek kereskedelmi célú áruszállítást, legnagyobb megengedett össztömegük a 7,5 tonnát nem haladja meg. Tehát saját számlás szállítást végeznek, azaz a vállalaton belül elszámolt szállítást.

Mely országokban érvényes?

Az EU tagállamokban és (!!!) Izland, Lichtenstein, Norvégia valamint Svájc (Megjegyzés: az AETR egyezménnyel összefésülték a rendeletet, tehát gyakorlatilag – és ez nem az elmélet – az AETR egyezményben érintett tagállamok területén is ennek a rendeletnek megfelelően alakulnak a szociális előírások!)

Fogalmak, hogy tisztában legyünk mi- micsoda!

Gépjármű vezető: az a személy, aki akár csak rövid ideig is járművet vezet, vagy aki azért tartózkodik a járművön, hogy szükség esetén feladatai részeként vezesse azt.

Jármű: bármilyen gépjármű, vontató, pótkocsi és félpótkocsi, vagy ezek kombinációja az alábbi meghatározások szerint:

 • „gépjármű”: bármilyen önjáró, úton, és nem állandóan sínpályán közlekedő, rendszerint személy- vagy áruszállításra használt jármű,
 • „vontató”: bármilyen önjáró, úton, és nem állandóan sínpályán közlekedő, kifejezetten pótkocsik, félpótkocsik, munkaeszközök és gépek húzására, tolására vagy mozgatására tervezett jármű,
 • „pótkocsi”: bármely olyan jármű, amelyet gépjárművel vagy vontatóval történő vontatásra terveztek,
 • „félpótkocsi”: bármely első tengely nélküli pótkocsi, amelyet a vontatóval vagy a gépjárművel úgy kapcsolnak össze, hogy saját, valamint rakománya tömegének jelentős részét a vontató vagy a gépjármű veszi át.

A gépjármű vezetését és a az egyes tevékenységeket meghatározó fogalmak a járművezetésben:

 • „szünet” olyan időszak, amely alatt a járművezető nem vezethet, nem végezhet semmilyen egyéb munkát, és amely kizárólag regenerálódásra fordítható;
 • „egyéb munka” az olyan tevékenység, amelyet a 2002/15/EK irányelv 3. cikkének a) pontja munkaidőként határoz meg, a „vezetést” kivéve, beleértve minden, a szállítási szektoron belül vagy kívül eső, ugyanazon vagy egy másik munkaadó részére végzett munka;
 • „pihenő”: minden meg nem szakított időszak, melynek során a járművezető szabadon rendelkezik idejével;
 • „napi pihenőidő”: az a napi időszak, melynek során a járművezető szabadon rendelkezik idejével, és amely „rendszeres napi pihenőidőt” és „csökkentett napi pihenőidőt” foglal magába:
  • „rendszeres napi pihenőidő”: bármely, legalább 11 órát tartó pihenő. Ezt a rendszeres napi pihenőidőt két időszakra is lehet bontani, melynek az első része szünet nélkül legalább 3 óra, a második része pedig szünet nélkül legalább 9 óra,
  • „csökkentett napi pihenőidő”: legalább 9 óra, de kevesebb, mint 11 óra pihenő;
 • „heti pihenőidő”: az a heti időszak, melynek során egy járművezető szabadon rendelkezik idejével, és amely „rendszeres heti pihenőidőt” és „csökkentett heti pihenőidőt” foglal magába:
  • „rendszeres heti pihenőidő”: bármely, legalább 45 órás pihenő,
  • „csökkentett heti pihenőidő”: bármely, 45 óránál rövidebb pihenő, mely a 8. cikk (6) bekezdése feltételeinek megfelelően legalább 24 óra folyamatos időtartamra csökkenthető;